Directeur Bedrijfsvoering

Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen staat voor goed, eigentijds en regionaal geworteld onderwijs, waar alle leerlingen zich welkom voelen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Onze doelstelling is het waarborgen van breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs dicht bij huis voor elke leerling. VO Zeeuws-Vlaanderen is het bestuur van het Lodewijk College in Terneuzen, de Praktijkschool Hulst, het Reynaertcollege in Hulst en het Zwin College in Oostburg.

Het Zwin College zoekt per direct een:

Directeur Bedrijfsvoering (m/v)

(0,8 -1,0 fte, schaal 13)

 

De directeur bedrijfsvoering vormt met de algemeen directeur het directieteam van de school. De directeur bedrijfsvoering draagt onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de school, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de stichting en de scholen en geeft leiding aan de teamleiders en het onderwijsondersteunend personeel van het Zwin College. Wij zijn met name op zoek naar iemand die het managementteam van de school kan versterken op het gebied van de bedrijfsvoering (financiën, formatiebeleid, huisvesting en ICT).

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het Zwin College in Oostburg. Onder de stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen vallen naast het Zwin College nog twee andere brede scholengemeenschappen - het Reynaertcollege in Hulst en het Lodewijk College in Terneuzen - en een praktijkschool in Hulst. De drie brede scholengemeenschappen kennen een breed aanbod van (vmbo basis tot en met gymnasium) en staan voor een hoogwaardige kwaliteit. Het bijzondere van de context van deze scholen in Zeeuws Vlaanderen is dat zij – met name ook op het domein van het onderwijs – nauw samenwerken.

Deze intensieve samenwerking op het terrein van het onderwijs betekent dat van bestuur en management wordt verwacht dat zij – naast hun schoolspecifieke taken - ook intensief overleggen over het onderwijsbeleid van de gehele stichting. Ook van docenten en een aantal OOP-functionarissen wordt verwacht dat zij meedenken en meewerken aan stichtingsbrede onderwijsactiviteiten.

Resultaatgebieden

Beleidsvoorbereiding, en -uitvoering

-        vertaalt de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor de school;

-        vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de school;

-        ontwikkelt beleid met betrekking tot de leerlingenzorg (met name: mentoraat, remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen) binnen de school,
         voert het uit en evalueert het;

-        geeft invulling aan de beleidsvrije ruimte binnen de door het college van bestuur jaarlijks vastgestelde schoolbegroting;

-        geeft invulling aan de beleidsvrije ruimte binnen de kaders van het schoolbrede, huisvestings- en beheersbeleid;

-        neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de school.

Bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school

-        draagt als lid van het managementteam bij aan de meningsvorming op onderwijs instellingsniveau;

-        adviseert de algemeen directeur over vernieuwing van het onderwijsbeleid;

-        draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie;

-        adviseert de algemeen directeur over algemene beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie;

-        stuurt projecten en activiteiten aan (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen).

Leiding geven

-        geeft leiding aan teamleiders en onderwijs ondersteunend personeel bestaande uit o.a. de facilitaire dienst, administratie en de conciërges, voert functionerings-

         en beoordelingsgesprekken;

-        is verantwoordelijk voor de personele zorg, het personeelsbeheer, de werving en selectie van personeel;

-        bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school;

-        behartigt de belangen en vertegenwoordigt de school binnen de stichting naar de deelraad van de school, de vertegenwoordiging op schoolniveau van ouders c.q.leerlingen.

Kader, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Beslist bij/over: het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor de school, het als lid van het managementteam bijdragen aan de meningsvorming op onderwijs instellingsniveau, het leiding geven aan teamleiders en onderwijs ondersteunend personeel.

Kader: de door het college van bestuur geformuleerde strategische beleidsuitgangspunten.

Verantwoording: aan de algemeen directeur over de beleidsvoorbereiding, en -uitvoering van de school, de bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling en het leiding geven.

Kennis en vaardigheden

-        brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de sector onderwijs wordt gegeven;

-        kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden (bijv. Basisvorming, LWOO, VMBO, Tweede Fase) van de sector;

-        kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, bedrijfsvoering, personeelszorg en financiële zaken (begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking);

-        inzicht in taak en werkwijze van de stichting en de scholen;

-        vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid.

Contacten

-        met de algemeen directeur om het beleid en de belangen van de school te verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken;

-        met de teamleider om onderwijskundig beleid te ontwikkelen, draagvlak te verkrijgen over de uitvoering;

-        met derden om de school te vertegenwoordigen;

-        met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van het middenmanagement overstijgen.

Functie eisen

Het Zwin College is op zoek naar een kandidaat met leidinggevende kennis en ervaring. Deze ervaring binnen een brede scholengemeenschap is een pré.

Van de directeur bedrijfsvoering wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Voor deze functie zijn de volgende competenties van belang:

  • Communicatief zeer vaardig
  • Strategisch inzicht
  • Sterk analytisch vermogen
  • Flexibel
  • Teamspeler
  • Creatief/oplossingsgericht
  • Mensgericht
  • Resultaatgericht
  • Besluitvaardig
  • Verbindend vermogen

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden

Ingangsdatum: per direct

Taakomvang: 0,8-1,0 fte 

Salaris: schaal 13 (maximaal € 6.568,- bruto bij een volledige baan). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO en de secundaire voorwaarden van Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen. De bindingstoelage voor directieleden is van toepassing.

Extra’s: Laptop, telefoonvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering, opleidingsmogelijkheden.

Belangrijke data:  
   
   
1. Openstelling sollicitatietermijn 01 september 2023
2. Sluiting sollicitatietermijn 14 september 2023 
3. Sollicitatiegesprekken 21 september 2023
4. Uitslag sollicitatiegesprekken 26 september 2023

 

Geïnteresseerden kunnen via onderstaande button solliciteren. De vacature sluit op 14 september 2023.

Voor inlichtingen over de functie kunt u zich wenden tot mevrouw M. Roose, algemeen directeur Zwin College: mro@zwincollege.nl / 06-44801600

Meer achtergrondinformatie over het Zwin College vindt u op onze website 

VO Zeeuws- Vlaanderen doet zelf de werving en selectie van kandidaten, dus acquisitie is niet nodig.

Klik op onderstaande actieknop om te solliciteren.

Klik op onderstaande actieknop om te solliciteren.